AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els fitxers adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir
informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva comunicació, reproducció o distribució
sense l'autorització expressa de Mª NATIVIDAD ESCODA PLA. Si vostè no és el destinatari final, si us plau elimineu-lo
i informeu-nos per aquesta via.
D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic, obtingudes del propi
interessat o de fons públiques, formaran part d'un fitxer responsabilitat de Mª NATIVIDAD ESCODA PLA, sent la
finalitat del mateix l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. Si ho desitja, podrà
vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades adreçant-se a C/ Vergés Paulí,
18 - TORTOSA (TARRAGONA) o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic info@nati.cat.

 

 

 

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo
contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o
distribución sin la autorización expresa de Mª NATIVIDAD ESCODA PLA. Si usted no es el destinatario final, por favor
elimínelo e infórmenos por esta vía.
De acuerdo con la LOPD, le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del
propio interesado o de fuentes públicas, formarán parte de un fichero responsabilidad de Mª NATIVIDAD ESCODA
PLA, siendo la finalidad del mismo el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Si lo desea,
podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a la
dirección C/ Vergés Paulí, 18 - TORTOSA (TARRAGONA) o enviando un mensaje al correo electrónico info@nati.cat.

 

Contacte

Nati dolços&festa
Vergés Paulí 18
43500 Tortosa
+34/977510586 +34/977510586

Segueix-nos a la  nostra pàgina de facebook


Llamar

E-mail

Cómo llegar